บริการพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ( COVID-19, SARS, MERS, HIV )

     บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดการแพร่กระจายของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ซึ่งเป็นที่มาของโรคร้ายและเพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่มีสุขและยั่งยืน การคำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม

     บริษัทฯ จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Grade Bio ) โดยนำเข้าจากประเทศยุโรป สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติได้ ทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ใช้ร่วมกับเครื่องพ่นสารฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านละอองขนาดเล็ก 5-30 ไมครอนใช้ได้ไกลถึง 3 เมตร โดยได้รับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกระทรวงสารธารณสุข

PROMOTION

บริการพ่นสารฆ่าเชื้อสำหรับ  : อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงาน และ รัฐวิสาหกิจ

■ สำหรับพื้นที่น้อยกว่า ≤ 500 ตารางเมตร.
■ สำหรับพื้นที่น้อยกว่า ≤ 1,000 ตารางเมตร.
■ สำหรับพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร. ขึ้นไป

หมายเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่และองค์ประกอบภายในพื้นที่

Z

รวดเร็ว

Z

ฉับไว

Z

ใช้ได้จริง