THE COMPANY

THE COMPANY

CSS Cleaning & Sanitizing Solution

     บริษัท คลีนนิ่ง แอนด์ แซนนิไทส์ซิ่ง โซลูชั่น จำกัด เป็น บริษัทที่ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร มีทีมผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างสูงสุด  ด้วยประสบการณืและความรักในธุรกิจการบริการ เราจึงมีมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการและความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

     บริษัทฯ ได้มีการอบรมและ พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความสามารถในการปฎิบัติงานตามหน้าทีและรับผิด ชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการทำงานเป็นทีม

      บริษัทฯ มีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ และ เก็บรายละเอียดของลูกค้า เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และ เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด และ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆของทางลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้น

        บริษัท ฯ ยึดหลักการบริหารงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพราะเราคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญดังนั้น หัวใจของการให้บริการของพนักงานภายในองค์กรนั้น

“อยากให้ทางลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด ในด้านที่เราชำนาญที่สุด เพื่อสุขอนามัยที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าที่ดีที่สุด”

เพราะเราพร้อมให้บริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทางบริษัทจึงของเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานในองค์กร

วันนี้ทางบริษัท CSS Cleaning & Sanitizing Solutions พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับวิทยาการและเทคโนโลยี ที่เจริญก้าวหน้า แต่ยังคงไว้ด้วยการให้บริการที่เป็นดั่งมิตรของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เรามีความยินดีที่จะได้รับใช้ท่านในด้านที่เราเชี่ยวชาญ

SERVICES


ทำความสะอาดบ้านพักอาศัย

ทำความสะอาดส่วนกลางคอนโดมิเนียม และสำนักงาน

บริการทำความสะอาดหลังก่อสร้าง  Bigclean ก่อนเข้าอยู่

ทำความสะอาดกระจก ป้ายอาคารสูง

ทำความสะอาด เตียง พื้นพรม โซฟา เก้าอี้ กำจัดไรฝุ่น

บริการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย